Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutordning i ärenden om bilstöd Prop. 2006/07:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas. I samband med att försäkringsdelegationerna avvecklas föreslås att Försäkringskassan övertar ansvaret för tillsättandet av ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Vidare föreslås att Försäkringskassan övertar ansvaret för att besluta om deltagande i finansiell samordning och annan samverkan inom rehabiliteringsområdet. Slutligen föreslås att ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder inte längre skall avgöras av socialförsäkringsnämnd utan av tjänsteman hos Försäkringskassan. Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2007.
Laddar...