Proposition från Finansdepartementet

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike Prop. 2006/07:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike. Ändringen innebär att avtalet ska gälla som lag i Sverige i den lydelse det fått genom bl.a. det protokoll som undertecknades den 21 augusti 2006. Genom protokollet ges Sverige utökade möjligheter att beskatta vissa kapitalvinster för personer i Österrike som tidigare bott i Sverige. De nya bestämmelserna gäller för personer som bosatt sig i Österrike efter den 21 augusti och föreslås bli tillämpliga på kapitalvinster som förvärvas från och med den 1 januari 2007. Riksdagen sade ja till propositionen den 14 december 2006.