Proposition från Finansdepartementet

Flytt av försäkringssparande Prop. 2006/07:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom den nya försäkringsavtalslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006, infördes en lagstadgad rätt till återköp av försäkringssparande. Lagen innehåller begränsningar för vilken typ av försäkringar som får återköpas. För att återköpsrätten ska få bättre genomslag på försäkringsmarkanden föreslår regeringen i denna proposition att rätten även ska omfatta överföring av pensionsförsäkringar, inom ett bolag eller från ett bolag till ett annat. Propositionen innehåller också förslag om vilka villkor som ska gälla för återköpet och överföringen. Vad händer nu? Riksdagen sade ja till propositionen den 28 februari 2007. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.