Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information Prop. 2006/07:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i propositionen att försäkringsbolag, understödsföreningar samt utländska försäkringsgivare från tredje land ska ha tystnadsplikt när det gäller uppgifter om genetiska undersökningar eller genetisk information som rör enskilda personer. Reglerna innebär att företagen inte obehörigen får röja denna typ av uppgifter och information. Det är inte obehörigt att exempelvis röja en uppgift efter kundens samtycke eller om det behövs för att fullgöra kundens uppdrag. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2007. Riksdagen beslutade att säga ja till regeringens proposition den 29 mars 2007.
Laddar...