Proposition från Finansdepartementet

Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Prop. 2006/07:84

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att arbetsgivaravgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, halveras för ungdomar som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Syftet är att det ska billigare att anställa yngre för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks från 32,42 till 21,31 procent. För andra halvåret 2007 föreslås dock en något lägre nedsättning till 22,71 procent, för att inte påverka ålderspensionsavgiften. En motsvarande sänkning föreslås även för enskilda näringsidkare i samma ålder som betalar egenavgifter. I deras fall sänks de totala avgifterna från 30,71 till 20,45 procent. Om extra karenstid valts blir sänkningen mindre. De avgifter som ska betalas får aldrig understiga ålderspensionsavgiften. Sänkningen av avgifterna för unga föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Riksdagen sade ja till propositionen den 23 maj 2007.