Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2006/07:111

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen i första hand ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd (1982:80), men även i semesterlagen (1977:480).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)