Proposition från Finansdepartementet

Vissa personbeskattningsfrågor Prop. 2007/08:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag om att den särskilda löneskatten för äldre anställda tas bort. Vidare föreslås förändringar när det gäller sexmånadersregeln, värderingen av lånedatorer och ränteavdragen för de som är bosatta utomlands. Riksdagen fattade den 6 december 2007 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.