Proposition från Finansdepartementet

Slopad förmögenhetsskatt m.m. Prop. 2007/08:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att förmögenhetskatten avskaffas från och med 2007. I propositionen föreslår regeringen att bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter angående tillgångar och skulder ska vara avskaffad från och med inkomståret 2008. För att finansiera slopandet av förmögenhetsskatten begränsas avdraget för privat pensionssparande till 12 000 kronor per år från och med den 1 januari 2008. I propositionen behandlas också frågan om hur förmögenhetsprövningen inom socialförsäkringssystemet och studiestödssystemet ska göras i fortsättningen. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Riksdagen sade ja till propositionen den 17 december 2007.