Proposition från Finansdepartementet

Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Prop. 2007/08:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas från och med 2008 och ersätts med en kommunal fastighetsavgift. För småhus blir avgiften 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av det totala taxeringsvärdet. För flerbostadshus uppgår avgiften till 1 200 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. För att finansiera förslaget föreslås att kapitalvinstskatten för privatbostäder höjs från 20 till 22 procent av vinsten. Dessutom föreslås ett antal förändringar i systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Riksdagen sade ja till propositionen den 17 december 2007.