Proposition från Utbildningsdepartementet

Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Prop. 2007/08:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Förslaget syftar till att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar inom de berörda verksamheterna. De lagändringar som föreslås innebär att den registerkontroll som i dag ska göras av alla som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg utvidgas till att gälla vissa andra personer som erbjuds att utföra arbete eller praktik inom de berörda verksamheterna. Även den som genom huvudmannens försorg erbjuds eller tilldelas arbete inom en sådan verksamhet under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsförhållande inom verksamheten föreslås omfattas av registerkontroll. Därutöver föreslås att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenutbildning som erbjuds att utföra verksamhetsförlagda delar av utbildningen inom de berörda verksamheterna ska omfattas, liksom den som genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program erbjuds att där utföra arbetspraktik eller någon annan programinsats. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.