Proposition från Finansdepartementet

Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. Prop. 2007/08:35

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag om att handlingar som ska vara undertecknade enligt sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker och försäkringsrörelselagen (1982:713) ska få undertecknas med elektronisk signatur. Vidare lämnas förslag till regler som ska göra det möjligt för finansiella företag att ge in redovisnings- och revisionshandlingar elektroniskt till Bolagsverket. Riksdagen beslutade att säga ja till propositionen den 5 mars 2008. De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2008.