Proposition från Finansdepartementet

Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m. Prop. 2007/08:58

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att uppgifter om personer med samordningsnummer, det nummer som kan begäras av svenska myndigheter för identifikation av personer som inte är folkbokförda i Sverige, ska få ingå i det statliga personadressregistret (SPAR). Förändringen syftar till att underlätta dessa personers kontakter med svenska institutioner och företag. Samordningsnummer kan efter begäran från vissa myndigheter ges till bland annat diplomater och utländska personer som arbetar tillfälligt i landet eller pendlar från grannland, för t. ex. registrering i beskattningsdatabasen och vägtrafikregistret. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2008. Propositionen innehåller också förslag om att ändra tidpunkten för när dödfödda ska anmälas till Skatteverket. Den nuvarande gränsen efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan föreslås sänkas till efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan. Ändringen är en anpassning till WHO:s rekommendationer, och sker med anledning av en hemställan från Socialstyrelsen. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Riksdagen sa den 23 april 2008 ja till förslagen i regeringens proposition. Läs mer om beslutet via länken till riksdagens webbplats.