Proposition från Finansdepartementet

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter Prop. 2007/08:121

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att koldioxidskatten sänks med 6 procentenheter på bränslen i industri- och kraftvärmeanläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Motsvarande nedsättning föreslås även för bränslen som förbrukas i övriga värmeanläggningar inom handelssystemet. I propositionen behandlas också vissa lagtekniska ändringar som ska göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattningen mer lättillgängliga och överskådliga. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Riksdagen röstade igenom förslagen i propositionen den 12 juni 2008. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.