Proposition från Finansdepartementet

Ny marknadsföringslag Prop. 2007/2008:115

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om en ny marknadsföringslag. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande marknadsföringslagen. Det mesta i den nuvarande marknadsföringslagen finns kvar, men den nya lagen innehåller fler uttryckliga förbud. Bland annat införs ett förbud mot otillåtna lockerbjudanden och ett förbud mot aggressiv marknadsföring. En annan nyhet är att lagen även omfattar näringsidkarens agerande efter ett köp.