Proposition från Finansdepartementet

Förändringar i den kommunala kompetensen Prop. 2008/09:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om vissa kommunala befogenheter och ett antal ändringar i kommunallagen. Genom den nya lagen om vissa kommunala befogenheter sammanförs de kompetensutvidgande s.k. smålagarna i en gemensam lag. Även de nya kompetensutvidgande bestämmelser som regeringen föreslår i denna proposition förs in i den gemensamma lagen. Enligt dessa bestämmelser ges kommuner och landsting utvidgad kompetens att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg, lämna bidrag till högskoleverksamhet samt medfinansiera projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program.