Proposition från Finansdepartementet

Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse prop. 2008/09:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det har förekommit skatteupplägg genom att fastigheter överlåts till eller från handelsbolag till ett pris som väsentligt understiger marknadsvärdet, så kallad underprisöverlåtelse. Regeringen föreslår därför lagändringar för att förebygga skatteplanering.