Proposition från Finansdepartementet

Sänkt skatt på förvärvsinkomster Prop. 2008/09:39

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att ytterligare stimulera arbetsutbudet och därmed öka den varaktiga sysselsättningen föreslås i propositionen dels att jobbskatteavdraget förstärks och delvis förenklas inom ramen för ett tredje steg, dels att uttaget av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster begränsas.