Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Prop. 2008/09:41

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag om att under vissa förutsättningar ge möjlighet att föra över skogskonton och skogsskadekonton i samband med att en ny generation tar över en lantbruksenhet.