Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Ett lyft för forskning och innovation Prop. 2008/09:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I regerings forsknings- och innovationsproposition beskrivs en ökning av anslagen med 5 miljarder kronor under åren 2009-2012. De direkta anslagen till universitet och högskolor höjs och fördelningen av direkta anslag sker utifrån kvalitet. Satsningar på forskningsområden av strategisk betydelse för det svenska samhället och näringslivet introduceras. Forskningsråden och Vinnova får ökade anslag och de berörda myndigheterna får i uppdrag att samarbeta närmare inom ramen för nuvarande organisation. Medel avsätts för forskningsinfrastruktur. Ett särskilt organ inrättas vid Centrala etikprövningsnämnden, som ett stöd i utredningar av ärenden som rör misstankar om oredlighet i forskning. En ny modell för ett bättre fungerande innovationssystem införs. Nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat stimuleras.
Laddar...