Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m. Prop. 2008/09:84

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa ändringar i stiftelselagen (1994:1220). Förslagen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen över stiftelser och att genomföra lättnader för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. Dessutom föreslås vissa åtgärder som syftar till att motverka förekomsten av missbruk av stiftelseformen och öka förutsättningarna att komma till rätta med missbruk i samband med insamlande verksamhet.
Laddar...