Proposition från Utbildningsdepartementet

Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet Prop. 2008/09:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i Centrala studiestödsnämndens (CSN) studiestödsverksamhet, studiestödsdatalagen. Lagen ska gälla utöver personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förslaget innebär att personuppgiftsbehandlingen inom studiestödsområdet får en lagreglering som är anpassad till den tekniska utvecklingen.