Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Prop. 2008/09:94

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag som syftar till att modernisera och klargöra det svenska regelverket inom djurens hälso- och sjukvård.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...