Proposition från Näringsdepartementet

Eftersök av trafikskadat vilt Prop. 2008/09:191

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att den nuvarande frivilliga verksamheten med uppspårning och avlivning av vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon, så kallat eftersök, regleras närmare.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)