Proposition från Utrikesdepartementet

Fastställelse av Gränsöversynen Sverige-Finland 2006 Prop. 2008/09:188

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att regeringen ingår överenskommelse med Finlands regering om ändring av riksgränsen i överensstämmelse med de förslag som lämnats i Gränsöversynen Sverige-Finland 2006. I gränsöversynen föreslås att mindre vattenområden i Torne älv förs över från Sverige till Finland och att andra områden förs över från Finland till Sverige.