Budgetpropositionen för 2010 ID-nummer: Prop. 2009/10:1

Ladda ner:

Den 21 september 2009 lämnade regeringen Budgetpropositionen för år 2010 (prop. 2009/10:1) till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.