Proposition från Utbildningsdepartementet

Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer Prop. 2009/10:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att kommuner och landsting ska vara skyldiga att se till att nyanställda rektorer går en särskild befattningsutbildning. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att anställningen har tillträtts och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. Detta gäller även rektorer vid fristående skolor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 mars 2010.