Proposition från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta) Prop. 2009/10:84

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås Sverige ställa HMS Carlskrona till förfogande för deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta). Sverige kommer under de första fyra månaderna samtidigt även ha ledningsansvaret för Atalantas styrkehögkvarter. Insatsen utgör ett tydligt och efterfrågat stöd till FN:s verksamhet.