Proposition från Näringsdepartementet

Luftfartens lagar Prop. 2009/10:95

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En helt ny luftfartslag föreslås, varvid luftfartslagen (1957:297) föreslås upphävas. Genom den nya luftfartslagen sker en generell anpassning av luftfartens regler med anledning av det svenska medlemskapet i Europeiska unionen. Den nya lagen innebär bland annat en uppdatering och modernisering av normgivningsbemyndigandena.