Proposition från Socialdepartementet

En ny alkohollag Prop. 2009/10:125

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i propositionen att bestämmelserna i den nuvarande alkohollagen och lagen om försäljning av teknisk sprit med mera moderniseras och samlas i en ny alkohollag. Det föreslås också en uppdatering och förenkling av reglerna för hantering av teknisk sprit. I propositionen tas vidare upp frågor kring serveringstillstånd, marknadsföring och tillsyn.

Den nya alkohollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010, utom när det gäller bestämmelserna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)