Proposition från Näringsdepartementet

Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ) Prop. 2009/10:179

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget för Vattenfall AB (publ) föreslås förtydligas i enlighet med följande. Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.