Proposition från Näringsdepartementet

Tillgängliga elektroniska kommunikationer Prop. 2009/10:193

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att delmål 3 Tillgänglighet och säkerhet, inom det IT-politiska målet, upphävs och ersätts med målet att Sverige ska ha bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Målet ska i första hand uppnås genom väl fungerande marknader.

Vidare föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att använda radiosändare i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.