Proposition från Näringsdepartementet

Gränser i skog Prop. 2009/10:201

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i skogsvårdslagen (1979:429), främst i de delar som gäller skyddsskog, svårföryngrad skog och fjällnära skog.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 september 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)