Hösttilläggsbudget för 2010 ID-nummer: Prop. 2010/11:2

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2010.
--------------------------------------------------------

Riksdagen fattade den 8 december 2010 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)