Proposition från Finansdepartementet

Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Prop. 2010/11:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

På grund av ändrade begrepp i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) - vilka i sin tur är en följd av motsvarande ändringar i skogsvårdslagen (1979:429) - föreslås följdändringar i reglerna om skogsbeskattning i inkomstskattelagen (1999:1229), främst i reglerna om skogsavdrag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
------------------------------------------------------

Riksdagen fattade den 24 november 2010 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)