Proposition från Finansdepartementet

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Prop. 2010/11:58

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att alkolås ska undantas från sådan extrautrustning som höjer förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmån. Förslaget är en del i strategin för att stimulera till att alkolås blir mer accepterat och använt i samhället.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
______________________________________________________

Riksdagen fattade den 6 april 2011 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)