Proposition från Finansdepartementet

Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter Prop. 2010/11:95

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen som syftar till att genomföra ett EU-direktiv med ändrade regler om avvecklingssystem och finansiella säkerheter.
Förslagen leder till att det är nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i konkurslagen, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om företagsrekonstruktion och lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.
__________________________________________________________
Riksdagen fattade den 1 juni 2011 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)