Proposition från Finansdepartementet

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Prop. 2011/12:21

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade torsdagen den 13 oktober om en proposition där regeringen föreslår att lagen ändras så att Gotlands kommun får använda uttrycken regionfullmäktige och regionstyrelse.

Enligt vallagen får Gotlands kommun dock inte använda begreppen i samband med allmänna val.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.