Proposition från Finansdepartementet

Vissa fastighetstaxeringsfrågor Prop. 2011/12:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att deklaration och andra uppgifter som rör fastighetstaxering ska få lämnas genom deklarationsombud. Vidare föreslås vissa ändringar av fastighetstaxeringslagen (1979:1152) inför 2013 års allmänna fastighetstaxering av elproduktionsenheter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2012.

_______________________________________________________

Riksdagen fattade den 15 februari 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)