Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ID-nummer: Prop. 2011/12:128

Ladda ner:

I propositionen begärs riksdagens godkännande av regeringens beslut att tillämpa lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner i fråga om Libyen. Regeringen har med stöd av beslutet utfärdat föreskrifter, bland annat om förbud mot import av krigsmateriel från Libyen, för att FN:s och EU:s sanktioner mot Libyen ska genomföras fullt ut.