Proposition från Finansdepartementet

Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt Prop. 2011/12:132

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner möjlighet att samordna sina insatser i samordningsförbund.

Regeringen föreslår i propositionen att lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt till ersättning på samma sätt som gäller för kommuner, landsting och kommunalförbund.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, men tillämpas för ersättning från och med den 1 januari 2010.

_______________________________________________________________________

Riksdagen fattade den 30 maj 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)