Proposition från Finansdepartementet

Vårändringsbudget för 2012 Prop. 2011/12:99

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2012.
__________________________________________________________________________

Riksdagen fattade den 19 juni 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.