Proposition från Finansdepartementet

Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden Prop. 2011/12:153

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att Tullverkets vitesförelägganden enligt lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ska få överklagas. Det föreslås också att sådana förelägganden ska gälla omedelbart. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
___________________________________________________________

Riksdagen fattade den 17 oktober beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)