Proposition från Socialdepartementet

Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården Prop. 2011/12:160

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om ersättning av staten på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga.

För att övergreppen eller försummelserna ska kunna ge rätt till ersättning enligt lagen ska de vara av allvarlig art och ha skett i samband med vården när personen varit omhändertagen för samhällsvård, det vill säga placerad av sociala myndigheter, någon gång under tidsperioden den 1 januari 1920 till och med den 31 december 1980.

Propositionen bygger på en ramöverenskommelse från september 2011 mellan företrädare för regeringspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. Ersättningen lämnas med ett schablonbelopp om 250 000 kronor.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan