Proposition från Socialdepartementet

Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2012/13:82

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Inspektionen för vård och omsorg inrättas den 1 juni 2013. I propositionen föreslås främst ytterligare övergångsbestämmelser till vissa av de lagändringar som redan beslutats med anledning av inrättandet av den nya myndigheten. Även lagförslagen i denna proposition föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.