Proposition från Socialdepartementet

Enklare regler i socialförsäkringen Prop. 2012/13:169

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till regelförenklingar inom socialförsäkringsområdet. Förslagen syftar till att förenkla den praktiska hanteringen av ärenden, både från medborgarnas och myndigheternas perspektiv. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014, med ett par undantag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition