Proposition från Finansdepartementet

Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU Prop. 2012/13:181

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås tillägg till några bilagor till inkomstskattelagen. Tilläggen föranleds av direktiv 2013/13/EU om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 men tillämpas från och med den 1 juli 2013.
____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 23 oktober 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.