Höständringsbudget för 2013 ID-nummer: Prop. 2013/14:2

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2013.

____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 13 november 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.