Proposition från Socialdepartementet

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea Prop. 2013/14:137

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 9 september 2013 mellan Sverige och Sydkorea. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att konventionen införlivas i svensk rätt genom en särskild lag. Konventionen innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.