Proposition från Justitiedepartementet

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden Prop. 2013/14:157

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som misstänks för brott. Regeringen föreslår bland annat att det ska finnas en ovillkorlig rätt för den som är frihetsberövad att ta del av de omständigheter som har betydelse för beslutet om anhållande. Att den som häktats har motsvarande rätt i förhållande till beslutet om häktning ska framgå av rättegångsbalken.

Förslagen är en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden

    I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som misstänks för brott. Förslagen är en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden.

Proposition (1 st)