Proposition från Socialdepartementet

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd Prop. 2013/14:168

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)